LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

Σας ενημερώνουμε ότι,

Μετά την ψήφιση του ν. 4912/2022, και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις αυτού (αρ. 17),

η ΕΑΑΔΗΣΥ εξακολουθεί να υφίσταται και ο ν. 4013/2011 εξακολουθεί να ισχύει.

Ως εκ τούτου, η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) καταβάλλεται κανονικά,

σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011,

ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 44 του ν. 4605/2019 (σχετ. πρβλ. αρ. 235 παρ. 1 ν. 4610/2019),

το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρις καταργήσεως του.

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4412/2016 & 4413/2016

Πατήστε εδώ

 

 Για την υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων

 και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης

 δημοσίων συμβάσεων δείτε το έγγραφο της Αρχής 770/4-2-2021

 που είναι αναρτημένο στα διευκρινιστικά έγγραφα

 

 

 

                                                                     Πατήστε ΕΔΩ.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ppp.eaadhsy.gr