Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 5039/2023 (Α' 83), με το άρθρο 25 του οποίου, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ.

Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του άρθρου 25 ν. 5039/2023, έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ)
1. Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής:
«18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»
2. Ποσά που έχουν παρακρατηθεί υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 και έχουν εμφανισθεί στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται και φαίνονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Ποσά που έχουν παρακρατηθεί από τις αναθέτουσες αρχές, αλλά δεν έχουν αποδοθεί στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται και εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ακόμα και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.