Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

2015
Α
10
Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν.4013/2011, επί των διατάξεων των άρθρων 44 και 49 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σχέδιο Νόμου