Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

2015
Α
6
Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου τροπολογίας - προσθήκης με αρ. 112/52/30-04-2015 και θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του Ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α' 264) προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διάταξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σχέδιο Νόμου