Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

2014
Α
12
Διατύπωση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄ (ββ) του Ν.4013/2011 (Α 204) επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος που προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΠΔ 472/85(Α΄168), που κωδικοποιήθηκε 1 στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄116) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 90/2014 (Α΄138) και αντικατάσταση του άρθρου 5 του ΠΔ 472/85 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 110 της πιο πάνω κωδικοποίησης».
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Κανονιστικές Πράξεις (ΠΔ)