Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

2017
31
Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί του άρθρου 66 (Κεφάλαιο Η', στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων) του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και άλλες διατάξεις».
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Σχέδιο Νόμου