Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

N.4412/2016 f.a.q.

2017-07-03 08:51:13
49
Για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης;
Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές. Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328 του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης.
απευθείας ανάθεση, αναθέτοντες φορείς, συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών