Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

N.4412/2016 f.a.q.

2017-01-11 08:42:58
40
Διατίθεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή;
Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 158/2016 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016) διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής στην ακόλουθη διαδρομή:
www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσης του», ή εναλλακτικά από το μενού «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ» --> «ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ» --> «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΥΔ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15)»
ΤΕΥΔ, επεξεργάσιμη μορφή