Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

N.4412/2016 f.a.q.

2016-10-19 07:21:33
4
Είναι υποχρεωτική η δημοσίευση προκηρύξεων, διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ;
Ο ν. 4416/2016 ορίζει το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, μέσω της βαθμιαίας αντικατάστασης της υποχρέωσης δημοσίευσης των συμβάσεων στον εθνικό τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις που καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ εξαρτούν την ισχύ τους από την καταχώρισή τους σε αυτό. Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύονται οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και οι αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου και διαδικασίας ανάθεσης, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι η ανάρτηση των αποφάσεων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ προς το παρόν δεν είναι τεχνικά εφικτή, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί αντίστοιχη φόρμα καταχώρισης.
ΚΗΜΔΗΣ, δημοσιότητα, δημοσίευση