Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

N.4412/2016 f.a.q.

2018-11-16 10:35:00
Χρονικά ανεπίκαιρο
10
...
Αποαναρτήθηκε ως χρονικά ανεπίκαιρο, λόγω τροποποίησης των σχετικών διατάξεων. Για να δείτε το σχετικό αποαναρτηθέν ερώτημα-απάντηση, δείτε εδώ.
Έως την 31.05.2017, σε ποιο όργανο υποβάλλονται οι οι προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται κατά της διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ορίου εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.;

Στις εν λόγω προδικαστικές προσφυγές εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (όργανα και διαδικασίες) , όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377 “Καταργούμενες διατάξεις” και της παρ. 11 του άρθρου 379 “Έναρξη ισχύος”.