Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΑΑΔΗΣΥ-ΠΔ 123/12 (με τροποποιησεις)

Ευρετήριο Άρθρου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 123 (ΦΕΚ Α 216 5.11.2012)

 

Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

 

*** Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 254/24.12.2012

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  

 Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

  α. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) και το άρθρο 238 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και ισχύει.

  β. Του π.δ/τος 50/2001 (Α' 39), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α' 315) και το π.δ. 44/2005 (Α' 63).

  γ. Της παραγράφου 2 άρθρου 1 του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α' 175).

  δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98).

  ε. Της Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105/2012).

 2. Την από 2.8.2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ετήσια δαπάνη ύψους 59.000 ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. Πέραν της δαπάνης αυτής ενδέχεται να προκληθεί και πρόσθετη δαπάνη από τη μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού για την κάλυψη των εβδομήντα (70) νέων θέσεων.

 4. Την 178/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: