Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μία από τις δράσεις του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Ελλάδας είναι ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων, έννοιες και διαδικασίες γνωστές στην χώρα μας.


Η χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης εθνικής πολιτικής της χώρας και εργαλείο για την επίτευξη πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής κατά της διαφθοράς με όρους χρηστής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι πόροι που δαπανώνται για τις δημόσιες συμβάσεις αναλογούν στη χώρα μας σε ποσοστό 10% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Πολιτεία πρoβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκ βάθρων αναθεώρηση των δομών της δημόσιας διοίκησης και της εν γένει φιλοσοφίας της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τον εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών και διοικητικών πρακτικών, την ανάδειξη μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με Ομάδα Εργασίας που σύστησε σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνει στην εκπόνηση της παρούσας πρότασης στρατηγικής στον τομέα δημοσίων συμβάσεων και σχετικού σχεδίου δράσης με γνώμονα την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου, απλού, ευέλικτου, δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος που να εξασφαλίζει κανόνες ορθής διαχείρισης σε όλο τον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων με βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και του κοινωνικού οφέλους.
Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της Αρχής, εγκαινιάζεται μία νέα διαδικασία ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.opengov.gr, επί του σχεδίου της εθνικής στρατηγικής και των επιμέρους θεματικών της, ιδίως δε εκείνων που αφορούν στην έξυπνη ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς, υποστήριξη νέων τεχνικών δημοσίων συμβάσεων, βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ΜΜΕ κατά την διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, προώθηση καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις, ενίσχυση αειφόρου ανάπτυξης, πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Σκοπός της ευρείας και ανοιχτής αυτής διαβούλευσης είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ιδιωτικών φορέων και η κατάθεση των απόψεων και των προτάσεών τους προκειμένου να υιοθετηθούν οι πλέον κατάλληλες για την Ελλάδα ρυθμίσεις, οι οποίες αφενός θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθνικού θεσμικού πλαισίου και αφετέρου θα συμβάλλουν σε αποδοτικότερες και πιο διαφανείς δημόσιες συμβάσεις, υπηρετώντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης, αλλά και για εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. Περαιτέρω, οι απαντήσεις θα συνδράμουν ιδιαιτέρως στην καταγραφή και προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφόρων επιχειρημάτων και στην πληροφόρηση των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων για τις συνιστώμενες επιλογές/λύσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω χαιρετίζω την πρωτοποριακή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέσω της διαδικτυακής πύλης www. opengov.gr και σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά με την κατάθεση απόψεων, προτάσεων και παρατηρήσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη χάραξη του σχεδίου εθνικής στρατηγικής της χώρας μας. Μιας στρατηγικής που θα έχει πολλαπλές επιδράσεις στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της Χώρας μας και θα επηρεάσει όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της.

Για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις » πατήστε εδώ. (http://www.opengov.gr/aads/?p=5406).

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων μπορούν επίσης να αποσταλούν και στις κάτωθι διευθύνσεις
• στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• στην δ/νση Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα τ.κ.11523
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19/2/2016.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ράικος