Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4281/2014)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014 ο ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», στο Μέρος Β του οποίου (άρθρα 14-201) περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εισηγηθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, βασιζόμενο σε σχετική πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η ισχύς του Μέρους Β εκκινεί από 01/03/2015, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων σε επιμέρους άρθρα αυτού.

Με το άρθρο 233 παρ 5, τροποποιήθηκε ο ν. 4013/2011 ως προς την προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται η ΕΑΑΔΗΣΥ να εκδώσει τη σύμφωνη γνώμη της επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που ανέρχεται πλέον σε  15 εργάσιμες  ημέρες. Η ισχύς του άρθρου αυτού, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην ΕτΚ (08.08/2014) και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν έχει εκδώσει τη σύμφωνη γνώμη της.