Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ν.4281/2014

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4354/2015 (Α' 176) "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων", το άρθρο 5 του οποίου αντικαθιστά το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 (Α' 29), καθώς και διατάξεις του ν. 4281/2014 (Α' 160).

Ειδικότερα:

  • Με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 και η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 αρχίζει από την 29η Φεβρουάριου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.
  • Με την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 τροποποιήθηκε η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 και η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 152, ήτοι έως 29-02-2016, καταλαμβάνουσα και τις προκηρύξεις που θα έχουν αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την προηγουμένη της έναρξης ισχύος του άρθρου 152, ήτοι μέχρι τις 28-02-2016.
  • Με την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015, οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 καταργούνται από την 16-12-2015. Κατ' εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προγενέστερων αυτού.

Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του νόμου 4354/2015 ορίζεται ότι: «Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση οποιοσδήποτε δαπάνης, των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και ενέργειες τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρμογής των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρμόδιο όργανο μέχρι και τις 31-1-2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.»

Δείτε εδώ, το σχετικό έγγραφο της Αρχής.