Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (κατ’ άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 3581/01.07.2022 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ:6ΘΣΩΟΞΤΒ-Ν92) με θέμα «Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (κατ’ άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016)».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο της Αρχής εδώ.