Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημόσιων Συμβάσεων ανακοίνωσε ότι έχει υλοποιηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα η λειτουργικότητα «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης» και έχουν συνταχθεί συνημμένες οδηγίες για την συγκρότηση και τήρησή του, προς υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων.

Σχετ.: (α) Το άρθρο 45 και 277 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
(β) Η με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021).

Δείτε εδώ Οδηγίες για τη συγκρότηση και τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα