Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 262 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων.

Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή σε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, προκειμένου η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στην έκθεση παρακολούθησης που αποστέλλει στην Επιτροπή ανά τριετία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία από την Αρχή των σχετικών πληροφοριών, καλούνται οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να κάνουν χρήση του παρακάτω εντύπου γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία :  


 

pdf icon doc icon