Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, άνω και κάτω των ορίων.

Στο καθένα από τα ως άνω υποδείγματα επισυνάπτονται επίσης, προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών:

i) ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών,

ii) σχέδια συμφωνητικού προμηθειών και υπηρεσιών με συνημμένη ρήτρα ακεραιότητας,

iii) πίνακες αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων, τόσο για προμήθειες όσο και για υπηρεσίες, καθώς και

iv) ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων ως αποδεικτικών σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού.

new label blue Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της με αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκε, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση της σχετικής Γ9 /2021 Γνώμης της Αρχής, αναμένεται η υπογραφή και η αποστολή της, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να λάβετε ("download") τα τεύχη διακηρύξεων και σχετικά αρχεία παρακάτω:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: