Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα, κατόπιν της διαγραφής της πρώην υποσημείωσης 15 του Τύπου Α και 17 του τύπου Β στις νέες αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ Β 664/21-4-2015), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η διαγραφή των ανωτέρω υποσημειώσεων σε καμμία περίπτωση δεν επηρεάζει την υποχρεωτική εφαρμογή της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221 30.7.2012) υπουργικής απόφασης, η οποία ως έχουσα κανονιστική ισχύ, δύναται να καταργηθεί μόνο με νεώτερη κανονιστική πράξη από το αρμόδιο όργανο ή με ανώτερης ισχύος νομοθετική πράξη.

Η διαγραφή των εν λόγω υποσημειώσεων είχε ως σκοπό την μη παραπομπή στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, στον βαθμό που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική ισχύς ορισμένων εκ των αρχικά εγκριθεισών ΕΤΕΠ.

Συνεπώς, δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.

Μπορείτε να δείτε εδώ, τη σχετική εγκύκλιο.