Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β - ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 6/5/2015

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 664) η με αριθ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β», σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204).

Με την εν λόγω απόφαση αναθεωρούνται οι πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Τύπου Β, που ισχύουν ΜΕΧΡΙ 5/5/2015, οι οποίες είχαν εγκριθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 487/2013 (Β' 2897) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων, μετά τη θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων των νόμων 4250/2014 (Α 74), 4254/2014 (Α 85), 4278/2014 (Α 157), 4281/2014 (Α 160), 4313/2014 (Α 261), 4320/2015 (Α 29). Επισημαίνεται ότι η χρήση των αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων είναι υποχρεωτική για την δημοπράτηση συμβάσεων δημοσίων έργων, των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, δηλαδή από 6/5/2015 και εφεξής.

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (ΚΛΙΚ στα έγχρωμα εικονίδια) τα πρότυπα τεύχη που αφορούν δημόσια έργα.

Επίσης, μπορείτε να δείτε παρακάτω, διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα Αναθετουσών Αρχών επί συγκεκριμένων άρθρων των πρότυπων τευχών.

      Σχετικό αρχείο

Παρατηρήσεις

1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Α)

Αναθεωρημένο Τεύχος

 

Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄264/11.02.2016, διόρθωση σφάλματος στην 67/2015 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄664/21.4.2015

 

Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β/311/15-2-2016 (κλικ για λήψη), η με αρ. 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: ''Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β'', με ενσωματωμένη τη διόρθωση σφάλματος.

2.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β)

Αναθεωρημένο Τεύχος

 

Για έργα που ΔΕΝ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

3.  Εγκύκλιος ΕΑΑΔΗΣΥ

Θέμα: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β

ΑΔΑ (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ):  Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α