LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ISO 37001:2016 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ)

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, και με πίστη στις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει αποφασίσει και δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 37001:2016.

Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 «Σύστημα διαχείρισης ποιότητας», από τα πλέον γνωστά ISO, συνιστά προτεραιότητα της Αρχής ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των διαδικασιών αυτής και η πιστοποίηση αυτών με το εν λόγω πρότυπο. Η συμμόρφωση προς αυτό το πρότυπο θα ενισχύσει την εδραίωση της Αρχής, διευκολύνοντας τις σχέσεις της με άλλους φορείς του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, λόγω της αυξημένης φερεγγυότητας που το συγκεκριμένο πρότυπο συνεπάγεται. Στη βάση αυτού του προτύπου θα εφαρμοστεί κάθε επιπλέον πιστοποίηση της Αρχής.

Επιπρόσθετα, το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» αποτελεί και αυτό προτεραιότητα της Αρχής, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια των διαδικασιών της Αρχής. Παράλληλα, το πρότυπο αυτό θα αποτελεί ένα εργαλείο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του συνόλου του προσωπικού της Αρχής στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που στοχεύουν στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και, γενικότερα, της διαφθοράς. Τέλος, το προσωπικό θα αποκτήσει χρήσιμη τεχνογνωσία, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει στον έλεγχο και την εποπτεία της ακεραιότητας αναθετουσών αρχών και φορέων.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή των δύο αυτών πιστοποιήσεων για την Αρχή είναι τα ακόλουθα:

  • Αύξηση της εμπιστοσύνης τρίτων προς την Αρχή και, συνακόλουθα, της φερεγγυότητας και της φήμης αυτής.
  • Εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης και αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας, καθώς θα είναι εφικτή η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας, τόσο στην ίδια την Αρχή όσο και σε Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς, αρμοδιότητάς της.
  • Καταγραφή διαδικασιών και συνακόλουθα, βέλτιστες διοικητικές αποφάσεις βάσει μετρήσιμων δεδομένων που οδηγούν σε μείωση του διοικητικού κόστους.
  • Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πιστεύει πως μετά το πέρας της ολοκλήρωσης όλων των φάσεων υλοποίησης των ISO 9001:2015 και ISO 37001:2016 και της λήψης των συναφών πιστοποιητικών, θα ενισχύσει, αφενός την παρουσία και τη θέση της στο εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι των δημοσίων συμβάσεων, τόσο μέσω του προσωπικού της όσο και μέσω των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών, αφετέρου την ετοιμότητά της να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες διοικητικές προκλήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις και στις προκλήσεις για περαιτέρω συνδρομή στον αγώνα κατά των φαινομένων δωροδοκίας.