Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 401 ΓΣΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδης και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν στη διημερίδα που διοργάνωσε το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ την 30η και 31η Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Βελτιστοποίηση της διαδικασίας προμηθειών και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας » στο Αμφιθέατρο του 401 ΓΣΝΑ.

Η εν λόγω διημερίδα πραγματοποιήθηκε από το 401 ΓΣΝΑ σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ, τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, η διαρκής βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές. Επίσης, αποτελεί πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας των ελληνικών αρχών με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αποστολής της, η ΕΑΑΔΗΣΥ διέθεσε τα έμπειρα και , εξειδικευμένα στελέχη της για την επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων στη διάρκεια της διημερίδας, κατά την οποία είχαν την ευκαιρία 107 στελέχη από όλη τη Χώρα καθώς επίσης και τα στελέχη των Γραφείων Προμηθειών όλων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αττικής (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΙΜΤΣ), αλλά και στελέχη που υπηρετούν στον τομέα των προμήθειων του ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ και ΥΠΕΘΑ και του Κοινού Σώματος των Νομικών Συμβούλων, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η έναρξη των εργασιών έγινε από τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο κ. Δ. Μπονώρα, από τον Προέδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδη και από τον Διευθυντή του 401 ΓΣΝΑ, Υπτγο κ. Κ. Καρλιαύτη.

20200130 IMG 7194 proedros01 555x370   20200130 IMG 7247 proedros02 555x370

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν στη διημερίδα περιελάμβαναν την ακεραιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, τη στήριξη στην ικανότητα τρίτων (δάνεια εμπειρία) και τη σχέση της με την υπεργολαβία, τα δυναμικά συστήματα αγορών, τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις συμφωνίες πλαίσιο, ερωτήματα και προβλήματα ως προς τα ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, την κοστολόγηση του κύκλου ζωής ως εργαλείου για την αξιολόγηση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, τα κριτήρια κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή σε αντιπαραβολή με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής), τα πιο συνήθη προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρωματικές συμβάσεις και τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, η ματαίωση ως δυνατότητα ενός διαγωνισμού, ζητήματα κατά το στάδιο παραλαβής υλικών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις) και, τέλος, τα βήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας/γενικής υπηρεσίας/συνοπτικού διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης.

20200131 IMG 7634 all01 555x370   20200131 IMG 7817 all02 555x370 

Η εν λόγω διημερίδα αποτιμάται ως ιδιαιτέρως επιτυχημένη λόγω της υψηλής σε αριθμό συμμετοχής στελεχών και από τις δύο πλευρές που διέθεταν την εμπειρία και τη γνώση που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια ενός παραγωγικού και άκρως διαφωτιστικού διαλόγου, ενώ από πλευράς ΕΑΑΔΗΣΥ συνιστά ένα ακόμη βήμα στην πρακτική που έχει υιοθετήσει η Αρχή, αυτήν της εξωστρέφειας και της επαγγελματοποίησης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε αφενός να μεταφέρει την τεχνογνωσία των στελεχών της στους φορείς της Χώρας που εμπλέκονται στις δημόσιες συμβάσεις, αφετέρου να καταστήσει εαυτήν σταθερό και διαρκή συνομιλητή σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Για το πρόγραμμα της διημερίδας, πατήστε εδώ.