Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε συνέχεια προφορικών ερωτημάτων για τη συμπλήρωση του πίνακα του παραρτήματος της πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Επί του πεδίου "τ.μ ανά άτομο", όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τα τ.μ των γραφείων της Αρχής ανέρχονται σε 1.964 . Κατ' επέκταση το εν λόγω πεδίο προκύπτει από την απλή διαίρεση 1964 : (αριθμός ατόμων που απασχολούνται σε ημερήσια βάση).

Επί του πεδίου "ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα καθαριότητας" και από τη στιγμή που στην ενότητα Β της Σύμβασης ζητείται 1 άτομο για τρεις ώρες το πρωί και 2 άτομα για 4 ώρες το απόγευμα, θα πρέπει να γίνεται διακριτή αναφορά για κάθε άτομο που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ 1 άτομο Χ 3 ώρες και 2 άτομα Χ 4 ώρες). Οι συνολικές ώρες την ημέρα αθροίζουν σε 11.

Επί του πεδίου "ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο παροχής υπηρεσίας" , θα πρέπει επίσης να αθροιστούν οι εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο παροχής της υπηρεσίας, ήτοι από 12.1.2015 - 12.1.2016 (εκτός Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών, κατά τις οποίες η Αρχή παραμένει κλειστή).

Επί του πεδίου "Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας" , θα πρέπει να συμπληρωθεί διακριτά το ωρομίσθιο κάθε ατόμου που θα απασχοληθεί.

Τέλος οι κρατήσεις που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες:

  • 0,10 κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, (στο ποσό πληρωμής χωρίς ΦΠΑ),
  • 3 % τέλος χαρτοσήμου (εφαρμόζεται στο 0,10% της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ),
  • 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., (εφαρμόζεται στο 3 % του τέλους χαρτοσήμου),
  • Παρακράτηση φόρου 8 %