Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος κατά μία ημέρα, λόγω αντικειμενικού υπηρεσιακού κωλύματος των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η νέα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (και έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) είναι η Πέμπτη 16/7/2020 και ώρα 11.30 πμ. Συνεπώς η κατάθεση των προσφορών στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 2 περίπτ (γ) της Διακήρυξης, θα γίνεται από 11.00 έως 11.30 πμ της Πέμπτης 16/7/2020.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στο πρωτόκολλο της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 2 περιπτώσεις (α) & (β) της Διακήρυξης παραμένει η ίδια δηλ. η Τρίτη 14/7/2020 και ώρα 15.00 μμ.

Κατά τα λοιπά ισχύει πλήρως η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3531/03-07-2020 Διακήρυξη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Μπορείτε να δείτε εδώ, τη σχετική ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, της ανακοίνωσης ΚΑΙ της διακήρυξης.