Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κ. Γεώργιος Καταπόδης, συμμετείχε στο 2ο Φόρουμ Δημάρχων και στο Περιφερειακό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, που έλαβαν χώρα στη Γενεύη το χρονικό διάστημα 4-5 Απριλίου 2022 και 6-7 Απριλίου 2022 αντίστοιχα. Ο  Πρόεδρος της Αρχής συμμετείχε ως εκ των θέσεων του – κατόπιν εκλογικών διαδικασιών – ως Αντιπροέδρου από τον Ιούνιο 2021 στην Επιτροπή για την Καινοτομία, την Ανταγωνιστικότητα και τις ΣΔΙΤ/CICPPP, και ως Προέδρου στην Ομάδα Εργασίας για τις ΣΔΙΤ/WP PPPs από το Νοέμβριο 2021.

Το 2ο Φόρουμ Δημάρχων (4-5 Απριλίου 2022) αποτέλεσε μία πλατφόρμα για Δημάρχους από χώρες της περιοχής της UNECE όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης των πόλεων τους (https://forumofmayors.unece.org/). Οι συμμετοχές  (δια ζώσης και διαδικτυακά) ανήλθαν περίπου στις 500 και οι συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν, εκτός από τους Δημάρχους και Αντιδημάρχους των 44 πόλεων, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ως προς τον εντοπισμό λύσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο, που ταυτόχρονα καλύπτουν και ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών τους, αντισταθμίζουν τις καταστροφές και τοποθετούνται απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με τρόπο τέτοιο ώστε εξασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Αυτές οι εμπειρίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων θεματικών ενοτήτων, επικεντρώνοντας στις ακόλουθες παγκόσμιες προκλήσεις που εμπεριέχονται στην Διακήρυξη των Δημάρχων της Γενεύης ως ακολούθως:

  • 1η θεματική ενότητα: βιώσιμες αστικές μεταφορές, κινητικότητα και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο.
  • 2η θεματική ενότητα: ζωντανοί δημόσιο χώροι, πιο πράσινες πόλεις, και λύσεις με βάση την φύση.
  • 3η θεματική ενότητα: ανθεκτικά, υγιεινά και ουδέτερα κλιματικά κτίρια και επαρκής και προσιτή οικονομικά στέγαση που είναι εφικτό να αποκτηθεί.
  • 4η θεματική ενότητα: βιώσιμος αστικός σχεδιασμός, και λύσεις έξυπνης αστικής ανάπτυξης.
     

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος του Χάρκοβο (Ουκρανία), κ. Igor TEREKHOV, απηύθυνε διαδικτυακά χαιρετισμό στο Φόρουμ και αναφέρθηκε σε προγράμματα που η πόλη του πραγματοποίησε το 2021, τα οποία αποτέλεσαν ορόσημα όχι μόνο για το Χάρκοβο αλλά για όλη την Ουκρανία. Ο πόλεμος ωστόσο ανέτρεψε αφενός αυτόν τον σχεδιασμό, αφετέρου τα επιτεύγματα προηγούμενων δεκαετιών. Τον Μάρτιο του 2022 καταστράφηκαν συνολικά 1600 υποδομές, εκ των οποίων οι 1300 αφορούσαν κατοικίες ή οικιστικές ζώνες. Σχολεία, παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, νοσοκομεία καταστράφηκαν, ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και άλλες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους (από τις 5/4/2022, περίπου το 30% του πληθυσμού του Χάρκοβο εγκατέλειψε την πόλη). Παρόλα αυτά, ο Δήμαρχος του Χάρκοβο κοιτάζει στο μέλλον με στόχο τη δημιουργία μίας πόλης που είναι πιο ασφαλής και πιο βιώσιμη, συντονισμένη με τις σύγχρονες τάσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα το χαρακτήρα και το πνεύμα του παρελθόντος.

Το Περιφερειακό Φόρουμ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (6-7 Απριλίου 2022), είχε ως στόχο την παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών δράσεων για την επιτάχυνση της προόδου των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και για την στήριξη των προσπαθειών δημιουργίας μίας ανθεκτικής και βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ταυτόχρονης ανάγκης αφενός για επιστροφή από την κρίση που προκλήθηκε εξαιτίας της πρόσφατης πανδημίας, αφετέρου για πρόοδο στην πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην περιοχή της UNECE (https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2022). Η συμμετοχή υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή (περίπου 1000 συμμετοχές) και προερχόταν από κράτη μέλη αλλά και όργανα του ΟΗΕ, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. Η συμμετοχή από την Ελλάδα υπήρξε ευρύτατη, με τον Πρόεδρο της Αρχής επικεφαλής, ενώ εκπροσωπήθηκαν επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, καθώς επίσης και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Γενεύη. Η υψηλή αυτή εκπροσώπηση καταδεικνύει την στόχευση της Χώρας στην επιτάχυνση της επιστροφής από την κρίση που προκλήθηκε λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, σε μακροπρόθεσμα βιώσιμες και αναπτυξιακές πολιτικές ενσωματώνοντας σε αυτές τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και καθιστώντας αυτούς ένα εργαλείο και ταυτόχρονα ένα στόχο για την βιώσιμη ανάπτυξη.