Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών προκειμένου για τη διενέργεια του τακτικού, κατά το νόμο, έλεγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, του έλεγχου νομιμότητας των εσόδων και των δαπανών, καθώς και την επισκόπηση των καταστάσεων οικονομικών στοιχείων (μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων) που υποβάλλονται στο υπουργείο οικονομικών ή άλλους φορείς, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2013 και 2014.

Μπορείτε να δείτε εδώ, τη διακήρυξη με ΑΔΑ ΒΙΡ5ΟΞΤΒ-0Θ5 .